I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

dr hab. inż. Jacek Górka, prof. PŚ

Jacek Górka urodził się w 1968 roku w Sanoku. W 1988 roku uzyskał tytuł technika mechanika o specjalności spawalnictwo w Technikum Mechanicznym w Sanoku. Dr hab. inż. Jacek Górka, prof. PŚ jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Katedry Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od początku kariery zawodowej i naukowej jest związany z Katedrą Spawalnictwa, w której został zatrudniony w 1993 roku. W 1999 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, a w 2014 roku tytuł doktora […]

prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec

Prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec, nauczyciel akademicki, inżynier spawalnik, technolog materiałowy, ukończył Politechnikę Śląską w roku 1995 na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania, kierunek inżynieria materiałowa, specjalność: materiały metaliczne, następnie w roku 2000 uzyskał stopień doktora nauk technicznych a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W roku 2019 został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Prof. dr hab. inż. Janusz […]

prof. dr hab. inż. Edmund Tasak              

 Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak jest z wykształcenia inżynierem metaloznawcą, absolwentem Wydziału Metalurgicznego AGH. Studia  ukończył w 1969r w specjalności Metaloznawstwo i obróbla cieplna. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1974r a dr hab. w zakresie metaloznawstwa i obróbki cieplnej w 1984r. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2003r. W czasie pracy zawodowej w Akademii Górniczo Hutniczej był prodziekanem na Wydziale Metalurgicznym oraz Kierownikiem Pracowni Obróbki Cieplnej i Spajania. W latach 1995 do 2000 zorganizował […]

Vladislav Ochodek, M.Sc., Ph.D., EWE

VŠB-Technical University Ostrava, School of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Technology The entire working career of Vladislav Ochodek is connected with the Technical University of Ostrava, Department of Mechanical Technology and Section of Welding . He is a graduate of the university where he first worked as a research worker and subsequently to present as an academic staff. He is the author or co-author […]

dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, prof. PŚ

Wiceprzewodniczący Rady Uczelni Politechniki Śląskiej,  Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego – filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Studia z zakresu fizyki, ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Jest także absolwentem Studium Podyplomowego „Gospodarka samorządowa” w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Studiów Podyplomowych Prawno-Samorządowych Polskiej Akademii Nauk, Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie i Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Uniwersytecie Warszawskim, zdał egzamin […]

Prof. dr hab. inż. Adam Zieliński

pełni od roku 2018 funkcję Dyrektora w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny. W ramach działalności naukowo-badawczej zajmuje się głównie problematyką transformacji energetycznej w tym: żarowytrzymałoścą stali i stopów, metodami badań oraz zagadnieniami oceny trwałości eksploatacyjnej i niszczenia materiałów. Współpracuje głównie z przemysłem sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, Urzędem Dozoru Technicznego, firmami produkującymi urządzenia ciśnieniowe oraz zakładami remontowymi i diagnostycznymi. Był kierownikiem oraz współwykonawcą licznych […]

dr inż. Łukasz Madej

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju MKES  W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku: Inżynieria Materiałowa. Swoją praktykę zawodową rozpoczął w trakcie studiów doktoranckich. Nieustannie dba o zdobywanie nowej wiedzy z zakresu spawalnictwa oraz badań nieniszczących, biorąc udział w projektach technicznych oraz korzystając z konsultacji ze specjalistami w branży. Posiada uprawnienia Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE/IWE), Europejskiego Technologa Spawalnika (EWT/IWT), uprawnienia personelu […]

mgr inż. Mateusz Bryła

Magister Inżynier Spawalnik, ukończył w 2017 roku Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Inżynieria Materiałowa – specjalizacja Inżynieria Spajania. Od 2017 – 2019 zajmował stanowisko Specjalisty ds. Spawalnictwa i Kontroli Jakości w EnergoPL. W 2019 ukończył kurs Europejskiego Inżyniera Spawalnika IWE/EWE, a w 2023 uzyskał Certyfikat Kompetencji Europejskiego Inżyniera Spawalnika. Od 2019 roku związany jest z firmą Stalremont. Brał udział m. in. w następujących Projektach: Posiada […]

Krzysztof Kühn

Współwłaściciel Biura Rachunkowego KÜHN, Prezes Fundacji KÜHN – licz lepiej niż dobrze, Opiekun układania finansów firm, inwestor. Mąż i ojciec 2 dzieci, przedsiębiorca i doradca w zakresie podatków. Prowadzi Biuro Rachunkowe które zatrudnia 29 osób i pomaga ponad 400 przedsiębiorcom z całej Polski i nie tylko. Doradza też fundacji Pięknie Pomagam w zakresie prawa podatkowego i szeroko rozumianej poprawnej optymalizacji podatków.