I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

dr inż. Łukasz Madej

Właściciel firmy Spark Welding, Główny Spawalnik, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju MKES

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju MKES

 W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku: Inżynieria Materiałowa.

Swoją praktykę zawodową rozpoczął w trakcie studiów doktoranckich.

Nieustannie dba o zdobywanie nowej wiedzy z zakresu spawalnictwa oraz badań nieniszczących, biorąc udział w projektach technicznych oraz korzystając z konsultacji ze specjalistami w branży. Posiada uprawnienia Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE/IWE), Europejskiego Technologa Spawalnika (EWT/IWT), uprawnienia personelu nadzoru spawalniczego NSPAW (UDT-CERT) oraz szereg uprawnień z zakresu badań nieniszczących VT2, MT2, RT-IO2 oraz UT2. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych zarówno w Polsce jak i za granicą (m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Ukraina).

Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą teoretyczną oraz praktyczną będąc wykładowcą szkoleń technicznych dla TÜV Rheinland.

Prowadzi stały nadzór spawalniczy w wielu firmach, dzięki czemu zdobywa doświadczenie praktyczne w różnych gałęziach branży spawalniczej (m.in. w gazownictwie, energetyce, konstrukcjach stalowych).

Jest otwarty na nowe projekty i nie boi się wyzwań, dzięki czemu często szuka alternatywnych sposobów rozwiązania zaistniałych problemów wdrażając nowe rozwiązania.
Współpracując z różnymi firmami brał udział między innymi w następujących projektach:

  • Budowa pierwszych w Polsce stacji tankowania wodoru w Poznaniu i w Katowicach – nadzór inwestorski,
  • Rozbudowa Tłoczni Gazu Kędzierzyn-Koźle,
  • Rozbudowa gazociągu Gustorzyn – Wronów,
  • Rozbudowa Terminalu Przeładunkowo-Magazynowego Gazu Płynnego w Sędziszowie,
  • Konstrukcja (EPC) prototypu dla instalacji oczyszczania gliceryny w Trzebini dla Orlen Południe,
  • Budowa Malarni PSA Gliwice,
  • Budowa Kotłowni Pomocniczej w Elektrowni Opole,
  • Wytwarzanie elementów do systemów przeciwpożarowych dla Platformy Morskiej BP.