I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec

Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec, nauczyciel akademicki, inżynier spawalnik, technolog materiałowy, ukończył Politechnikę Śląską w roku 1995 na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania, kierunek inżynieria materiałowa, specjalność: materiały metaliczne, następnie w roku 2000 uzyskał stopień doktora nauk technicznych a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W roku 2019 został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec ukończył studia podyplomowe: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik EWE
– Instytut Spawalnictwa 1999; Zarządzanie menadżerskie oparte o strukturę MBA
– Szkoła Główna Handlowa Warszawa – Podyplomowe Studium Menadżerskie (struktura MBA) 2002; Zarządzanie organizacjami – Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania 2005; Zarządzanie jakością i środowiskiem w transporcie
– Politechnika Śląska, Wydział Transportu 2005;

Doświadczenie naukowe uzupełniał na stażach i praktykach zagranicznych, m.in. w firmie Sandvik AB w Szwecji, na Uniwersytecie Otto von Guericke w Niemczech oraz na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach na Słowacji (1999).

W latach 2010 – 2012 był prodziekanem ds. organizacji i rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii; od 2013 członek komisji doktorskiej na kierunku inżynieria produkcji; obecnie jest prodziekanem ds. organizacji i rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz kierownikiem Katedry Metalurgii i Recyklingu ;

W swojej pracy zawodowej związanej z wytwarzaniem elementów dla energetyki i montażem kotłów energetyki zawodowej, głownie kotłów odzysknicowych, zajmuje się najnowszymi technologiami łączenia stosowanymi do materiałów żarowytrzymałych i żaroodpornych, w tym najnowszych stopów niklu. Główne obszary badawcze to badania struktury i właściwości złączy ze stali o podwyższonej wytrzymałości wykonanych wysokoenergetycznymi metodami spawania; spawalność materiałów na osnowie faz międzymetalicznych i stalami duplex; technologie spawania i napawania nowoczesnych stali i stopów niklu stosowanych w przemyśle energetycznym; spawalność nowych materiałów dla lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem stopów magnezu i stopów niklu.

Autor dwóch monografii, autor lub współautor ponad 400 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, wygłosił ponad 120 referatów oraz autor 11 patentów krajowych i 2 europejskich, promotor 5 doktoratów i kolejnych 4 obecnie realizowanych.