I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

dr hab. inż. Jacek Górka, prof. PŚ

Politechnika Śląska

Jacek Górka urodził się w 1968 roku w Sanoku. W 1988 roku uzyskał tytuł technika mechanika o specjalności spawalnictwo w Technikum Mechanicznym w Sanoku. Dr hab. inż. Jacek Górka, prof. PŚ jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Katedry Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Od początku kariery zawodowej i naukowej jest związany z Katedrą Spawalnictwa, w której został zatrudniony w 1993 roku. W 1999 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, a w 2014 roku tytuł doktora habilitowanego za przedstawienie rozprawy pod tytułem.: „Własności i struktura złączy spawanych stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności ”. W 1999 r ukończył również Kurs Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE. Od 2012 roku jest kierownikiem studiów podyplomowych: „Technologie spawalnicze i kontrola jakości”, a od 2017 roku kierownikiem Katedry Spawalnictwa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, członkiem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członkiem Professional Association in Modern Manufacturing Technologies, Modtech Iasi-Romania, członkiem ECNMgroup Electric Carbon Nanomaterials, University of Cambridge, Wielka Brytania. Od 2017 do 2022 był  członkiem Rady Naukowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Od 2023 roku jest członkiem Komisji Inżynierii Powierzchni PAN.

Jego obszary badawcze to: spawalność nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, metalurgia procesów spawalniczych, kontrola jakości procesów spawalniczych, procesy zużycia ściernego i erozyjnego oraz zastosowanie nanostrukturalnych materiałów węglowych do modyfikacji właściwości i struktury spoin, procesy cięcia termicznego.