I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

Prof. dr hab. inż. Adam Zieliński

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

pełni od roku 2018 funkcję Dyrektora w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

W ramach działalności naukowo-badawczej zajmuje się głównie problematyką transformacji energetycznej w tym: żarowytrzymałoścą stali i stopów, metodami badań oraz zagadnieniami oceny trwałości eksploatacyjnej i niszczenia materiałów.

Współpracuje głównie z przemysłem sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, Urzędem Dozoru Technicznego, firmami produkującymi urządzenia ciśnieniowe oraz zakładami remontowymi i diagnostycznymi.

Był kierownikiem oraz współwykonawcą licznych projektów badawczych, celowych i zamawianych

W jego dorobku znajdują się także dwie autorskie monografie z zakresu trwałości stali dla energetyki. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych oraz materiałach konferencyjnych.

Jest autorem i współautorem ponad 400 prac badawczych i ekspertyz zrealizowanych na bezpośrednie zlecenie przemysłu energetycznego i petrochemicznego.