I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

mgr Mirosław Skibski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, które rozpoczęło działalność w lipcu 2022 r. Od października 2018 r. Dyrektor katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, z którym związany jest od momentu jego powstania w 2003 roku. Oddział monitoruje procesy zachodzące w sektorze górnictwa węgla w Polsce. Wcześniej pracował w PARGWK S.A. W 2021 r. został powołany na członka Rad Naukowych na kadencję 2021-2025 odpowiednio do: Głównego Instytutu Górnictwa Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG oraz Instytutu Technologii Paliw i Energii.