I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

mgr inż. Robert Kuciel

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny

starszy inżynier,

Referat: „Nieniszczące badania konstrukcji spawanych w nowoczesnej energetyce” mgr inż. Robert Kuciel, mgr inż. Borys Bednarek, Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

Inżynier spawalnik z 21 letnim stażem badawczym, skupiony wokół badań nieniszczących metali nieżelaznych w metodzie radiograficznej. Wieloletni praktyk w przemyśle energetycznym z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizowanych projektów w zakresie budowy bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne, turbozespołów parowych, parowo – gazowych Wieloletni dydaktyk Grupy Badawczej NDT Centrum Spawalnictwa (dawnej IS) w Gliwicach.