I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

mgr inż. Borys Bednarek

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Górnośląski Instytut Technologiczny

Referat: „Nieniszczące badania konstrukcji spawanych w nowoczesnej energetyce”mgr inż. Robert Kuciel, mgr inż. Borys Bednarek, Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

mgr inż. Borys Bednarek

Inżynier spawalnik z 3-letnim stażem badawczym, skupiony wokół praktycznych zastosowań ultradźwiękowych badań nieniszczących metali nieżelaznych. Wieloletni dydaktyk Grupy Badawczej NDT Centrum Spawalnictwa (dawniej Instytutu Spawalnictwa) w Gliwicach, a także autor i współautor prac badawczych z dziedziny ultradźwiękowych technik TOFD i Phased Array.