I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

INŻ. KACPER KALEMBA

Przewodniczący Koła Naukowego Spawalników "SWC" Politechnika Śląska

Studenckie Koło Naukowe Spawalników „Strefa Wpływu Ciepła” działające przy Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej. Jest grupą osób wykazującą szczególne zainteresowanie tematyką spawalnictwa. Członkowie naszej organizacji często współpracują lub bezpośrednio podejmują prace w branży spawalniczej. Jesteśmy współorganizatorem Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa oraz regularnie piszemy publikacje, uczęszczamy na seminaria, kursy oraz dokształcamy się poza uczelnią.