I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

dr Marcin Baron

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Marcin Baron pracuje w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Przemysł, nowe technologie, scenariusze zmian w gospodarce, innowacyjność – to najważniejsze obszary jego zainteresowań. Od 2003 r. realizuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze i eksperckie o tej tematyce. Aktualnie prowadzi przedsięwzięcia związane głównie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, sprawiedliwą transformacją i Przemysłem 4.0. Wcześniej realizował prace dotyczące przedsiębiorczości, innowacyjności, klastrów i zarządzania rozwojem regionalnym. 

Działa jako doradca władz publicznych. Jest ekspertem europejskiej Platformy Sprawiedliwej Transformacji, był członkiem rządowych zespołów eksperckich ds. polityki przemysłowej oraz ds. sprawiedliwej transformacji. W ostatnich kilku latach pełnił funkcję konsultanta ds. Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego i Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. Równolegle prowadził prace nad strategiami i programami gospodarczymi kilku miast w regionie. Ma doświadczenie członkostwa w radach nadzorczych spółek technologicznych.

Jest członkiem International Society for Professional Innovation Management, European Regional Science Association oraz europejskiej sieci na rzecz otwartej innowacji OI-Net