I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

dr inż. Lechosław Tuz

Adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr inż. Lechosław Tuz, nauczyciel akademicki, inżynier spawalnik, inżynier materiałowy, ukończył Politechnikę Warszawską w 2005 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji na kierunku mechanika i budowa maszyn, specjalność inżynieria produkcji, a następnie w 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na kierunku budowa i eksploatacja maszyn o specjalności spawalnictwo. Od 2012 r. pracuje na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w dziedzinie inżynieria materiałowa. Ukończył studia podyplomowe w zakresie kompetencji Międzynarodowego Inżyniera Spawalnictwa (IWE) oraz szkolenie w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie Międzynarodowego Inspektora Spawalnictwa (IWI).

W pracy zawodowej poza dydaktyką, współpracą ze studentami i propagowaniem nauki, zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie inżynierii materiałowej i spawalnictwa dla potrzeb przemysłu przy rozwiązywaniu problemów materiałowych i ustalaniu przyczyn awarii. Specjalizuje się w zakresie inżynierii materiałowej, pękaniu konstrukcji, spawalności konstrukcyjnych materiałów inżynierskich, korozji w różnych środowiskach oraz doboru materiałów pod kątem trwałości i warunków eksploatacji. 

Wśród materiałów stanowiących przedmiot badań zajmuje się stalami konstrukcyjnymi o wysokiej wytrzymałości, materiałami żaroodpornymi i żarowytrzymałymi, stopami niklu, aluminium i odpornymi na korozję – austenitycznymi i duplex oraz technologiami łączenia tych materiałów ze szczególnym naciskiem na zawansowane procesy oparte na wiązce laserowej.