I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

Dr inż. Aneta Aleksander

Enterprise Europe Network, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.

Ekspert sieci Enterprise Europe Network w Górnośląskim Akceleratorze Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o., adiunkt w Katedrze Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej; doradca ds. zrównoważonego rozwoju oraz internacjonalizacji MŚP, certyfikowany audytor zarządzania innowacjami oraz zrównoważonego rozwoju wg metodologii IMP3rove Kearney (Innovation Management Assessment, Corporate Sustainability Navigator), członek Kapituły Konkursu Innowator Śląska, członek Amerykańskiej Akademii Zarządzania, zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Naukowego Organizacja i Zarządzanie – Organization and Management Scientific Quarterly. Organizatorka i współorganizatorka konferencji krajowych i międzynarodowych, autorka i współautorka publikacji naukowych w obszarze zarządzania oraz opracowań doradczych dla przedsiębiorstw sektora MŚP.