I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

dr inż. Andrzej Kandyba

Prezes Galileum Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów Rzeczypospolitej

Prezes firmy szkoleniowej Galileum sp. z o.o.
Prezes Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów Rzeczypospolitej.

Andrzej Kandyba urodził się w 1960 roku w Skarżysku -Kamiennej. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1986 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera o specjalności elektroenergetyka. W 1998 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych
w dyscyplinie elektrotechnika. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w zakresie „ Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie charakterystyk energetycznych budynków”

W latach od 1986 do 2013 nauczyciel akademicki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Od 2013 nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk Inżynieryjno Technicznych Małopolskiej Uczelni Państwowej. Od 2016 roku Prezes szkoleniowej firmy „Galileum” sp. z o. o. oraz Prezes Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów Rzeczypospolitej. Rzeczoznawca dyplomowany w SNTIRZ oraz SIMP. Biegły Sądowy przy Sądach Okręgowych w Gliwicach i Katowicach. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przez Prezesa URE oraz członek Komisji Egzaminacyjnej w zakresie fotowoltaiki przy UDT.

Autor i współautor dwóch monografii naukowych, podręcznika akademickiego, dwóch skryptów dydaktycznych oraz 60 artykułów w pismach zagranicznych i krajowych. Kierownik i wykonawca projektów zamawianych w ramach grantów ministerialnych oraz współwykonawca wielu audytów energetycznych dla hutnictwa, przemysłu lekkiego, wydobywczego i energetyki. Współautor czterech patentów w obszarze OZE.

W ramach działalności szkoleniowej w firmie Galileum: współtwórca akredytowanej przez UDT bazy szkoleniowej na potrzeby fotowoltaiki oraz pomp ciepła również współtwórca laboratorium dedykowanego do kształcenia instalatorów elektryków.