I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

MKES - DZIEŃ 1

8:15 – 9:00 – Rejestracja uczestników oraz śniadanie
9:00 – 9:05 – otwarcie Kongresu przez organizatorów
9:05 – 9:15 – Oficjalne otwarcie MKES 2024 przez Pana Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochę

I Panel tematyczny – Spawalnictwo i jego rozwój

9:15 – 09:45 – „Spawanie łączy” prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec, Politechnika Śląska Katowice

09:45 – 10:00 – „Nadzór jakościowy i spawalniczy podczas budowy obiektów energetycznych i gazowych” mgr inż. Mateusz Bryła, Stalremont Sp. z o.o.

10:00 – 10:15 – „Spawalność stali ulepszonych cieplnie” dr hab. inż. Jacek Górka, Prof. PŚ, Politechnika Śląska Gliwice

10:15 – 10:30 – „Zakres działalności i przykładowa realizacja projektów badawczych” inż. Kacper Kalemba, Koło Naukowe „Strefa Wpływu Ciepła”, Politechnika Śląska

10:30 – 10:45 – „Przemysłowe zastosowanie spawania laserowego ręcznego” mgr inż. Sławomir Topór, Antea Polska S.A.

10:45 – 11:05 – „Welding technology support using virtual numerical simulations in the field of conventional and nuclear energy industries/Wsparcie technologii spawania z wykorzystaniem wirtualnych symulacji numerycznych w obszarze energetyki konwencjonalnej i jądrowej” Vladislav Ochodek, VSB-Technical University of Ostrava

11:05 – 11:30 – przerwa kawowa + poczęstunek

II Panel tematyczny – Transformacja energetyczna z wykorzystaniem środków zewnętrznych

11:30 – 11:45 – „Dotacje na transformację energetyczną” Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

11:45 – 11:55 „Enterprise Europe Network dla MŚP – internacjonalizacja, zrównoważony rozwój, innowacje” dr inż. Aneta Aleksander- GAPR, Żorski Park Przemysłowy

11:55 – 12:15 – „Żory transformacja 2.0 – projekty przyszłości”dr Iwona Kapustka, Żorska Agencja Rozwoju sp. z o.o., Urząd Miasta Żory

12:15 – 12:30 „Wpływ transformacji energetycznej na projekty strategiczne w miastach” dr Marcin Baron, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

12:30 – 12:50 Bezpieczeństwo energetyczne i transformacja, w jaki sposób to pogodzićProf. dr hab. inż. Adam Zieliński, Dyrektor Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, Prof. PŚ, Dyrektor CKU Filia Politechniki Śląskiej w Rybniku

12:50 – 13:20 – przerwa kawowa

III Panel tematyczny – Budowa i obsługa elektrowni konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz obiektów przesyłowych dla surowców/paliw energetycznych

13:20 – 13:35 – „Transformacja Energetyczna w Rumuni” Ciristian Tuculanu, ENERGOMONTAJ SA Bucharest

13:35 – 14:00 – „Analiza przyczyn awarii przekładni turbin wiatrowych”
Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, dr inż. Lechosław Tuz, dr inż. Krzysztof Pańcikiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

14:00 – 14:15 – „Realizacja projektu w warunkach konfliktu zbrojnego”
inż. Mariusz Stemplewski, Mont-Stal Grupa Firm Budowlanych Sp. z o.o.

14:15 – 14:30 – „Problemy napotykane podczas realizacji dużych projektów budowlanych w branży energetycznej w Polsce” inż. Jarosław Żemła, DAAS GROUP

14:30 – 14:45 – „Kotły na biomasę na przykładzie Projektu Megatem Lublin” Dariusz Talarowski, Energoserwis S.A. z Lublina

14:45 – 15:00 – „Termiczne przekształcenia odpadów z odzyskiem energii” inż. Piotr Surmik, Własna działalność Gospodarcza

15:00 – 15:15 – “Welding at energy industry / Spawanie w przemyśle energetycznym” ing. Marek Slováček, Ph.D, VUT Brno – Brno University of Technology

15:15 – 15:45 – przerwa obiadowa

IV Panel tematyczny – Perspektywa rozwoju technologii wodorowych i jądrowych w Polsce

15:45 – 16:00 – „Funkcjonowanie Dolin Wodorowych w Polsce” Mirosław Skibski – Prezes Stowarzyszenia Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej

16:00 – 16:15 – „Wymagania stawiane stacjom tankowania wodoru w Polsce” dr inż. Łukasz Madej, Spark Welding

16:15 – 16:40 – „Ocena możliwości stosowania rur spawanych o podwyższonej wytrzymałości do transportu wodoru lub jego mieszanin” dr inż. Lechosław Tuz – Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

16:40 – 16:55 – „Wodór w kontekście energetyki rozproszonej” Luk Palmen, InnoCo Sp. z o.o.

16:55 – 17:15 – „Bezpieczeństwo i jakość – przede wszystkim: specyficzne wymagania normy ISO 19443 dla dostawców energetyki jądrowej” mgr. inż. Aleksandra Rachwał, dr. inż. Jerzy Niagaj – Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

17:15 – 17:30 – „Energetyka jądrowa dziś i jutro, czyli konstrukcje realne i slajdy z powerpointa” dr inż. Paweł Gajda, Nuclear.pl